Мероприятие Срок Отговорник/
Участници
1. Среща на поколенията с военнослужещи и ветерани от 95 и 20 свързочни полкове, откриване на музей на свързочната техника във ВВС и организиране на демонстрации на новопридобита техника в гр. Пловдив 05.09.2018 г. КСВ, КВВС ветерани
2. Среща на поколенията с военнослужещи и ветерани от 65 и 6 свързочни полкове в град Сливен. 11.09.2018 г. КСВ ветерани
3. Среща на поколенията с военнослужещи и ветерани от 44 СОСМ в град София. 13.09.2018 г. СтКИС ветерани
4. Среща с ветераните от 98 свързочен полк и Щаба на 1 БА в град София. 18.09.2018 г. КСВ ветерани
5. Тържествена среща на колеги и преподаватели от НВУ „Васил Левски” настоящи и бивши, обучавали и възпитавали офицери свързочници в град Велико Търново. от 18.09.2018 г НВУ „В.Левски“ ветерани
6. Тържествено поднасяне на венци на паметника на победата „Майка България“ – гр. Велико Търново. 18.09.2018 г. НВУ „В.Левски“ ветерани
7. Среща на поколенията с военнослужещи и ветерани от 62 свбр и 75 свбр във в. ф. 28860 - Г. Малина. 19.09.2018 г. СКС МКИС, ветерани
8. Коктейл по случай 140 години от създаването на Свързочни войски и органите по информационно осигуряване в БА – ВА „Г. С. Раковски“. 25.09.2018 г. ДКИС структури по КИС, ветерани
9. Среща на поколенията с военнослужещи и ветерани от 25 свързочен полк и свързочните възли на ВМБ и конференция на тема „140 години Свързочни войски и органи по информационно осигуряване – ВМС – минало, настояще, бъдеще” – ВВМУ. От 04.10.2018 г. КВМС в.ф. 26800 – Варна, ветерани