ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ ЗА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА 140 ГОДИНИ ОТ СЪЗДАВАНЕТО НА СВЪРЗОЧНИТЕ ВОЙСКИ И ОРГАНИТЕ ПО ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
1. Председател господин Атанас Запрянов Заместник-министър на отбраната
2. Заместник-председател бригаден генерал Емил Шошев директор на дирекция "Комуникационни и информационни системи" в Министерство на отбраната
3. Секретар полковник Петьо Петров началник на отдел "Политики и планиране развитието на КИС" в дирекция "Комуникационни и информационни системи" в Министерство на отбраната
4. Членове
  полковник Красен Велев началник на отдел "Комуникационни и информационни системи" във военно формирование 46430 - София
  полковник Димитър Митев началник на отдел "Комуникационни и информационни системи" във военно формирование 22450 - София
  полковник Марио Предов началник на отдел "Комуникационни, информационни и навигационни системи" във военно формирование 22800 - София
  капитан I ранг Петко Петков началник на отдел "Комуникационни и информационни системи" във военно формирование 34400 - Варна
  полковник Камен Калчев началник на катедра "Комуникационни и информационни системи" във Военна академия "Г. С. Раковски" - София
  бригаден генерал о.р. Бойко Симитчиев
  полковник о.р. Александър Ковачев
  полковник о.р. Манол Млеченков
  господин Сергей Велков