Материалите публикувани в сайта не съдържат класифицирана информация по смисъла на ЗЗКИ.


РАЗВИТИЕ НА ФОРМИРОВАНИЯТА ОТ 1945 Г. ДО 1975 г.