Материалите публикувани в сайта не съдържат класифицирана информация по смисъла на ЗЗКИ.
История на АУВ

СИСТЕМА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА КАДРИ ЗА АУВ

Система за обучение и подготовка на кадри. Процеса стартира през 1966/67г. с обучение на кадри в съветските военни академии (Киев, Санкт Петербург), който по-късно продължава във Военната академия и ВВАУ Шумен.

С министерска заповед през 1966г. във Военна академия „Г.С.Раковски“ се създава катедра „Управление на войските“, като започва разработването на учебния фонд по АУВ и по Информатика. До 1970г. са написани и издадени четири учебника, а в областта на научните изследвания се прилагат различни математически методи за изследване на операциите. През 1972г. се създава Изчислителен център с ЕИМ „Минск-22“, с което значително се повишава качеството на подготовката по програмиране. През учебната 1984-1985г. е разкрита специалността „АУВ“ и започва обучението на едно класно отделение в редовна форма на обучение. Към специалността се проявява голям интерес и слушателите от тези класни отделения са едни от най-подготвените офицери. От есента на 1998г. катедрите „АУВ“ и „Свръзки и електроника“ се обединяват в  катедра „КИС“, като през 2000г. завършва последното класно отделение със специалност „АУВ“.

На 02 февруари 1973г. с разпореждане на Началника на Генералния щаб на БНА се разкриват нови катедри във Висшите военни училища с цел осигуряване на подготовката на бъдещи офицери по АУВ.

Във ВНВАУ-Шумен е създадена катедра „Автоматика и кибернетика“ – първа по рода си във ВВУЗ, като курсантите се обучават по дисциплини „Основи на автоматиката“, „Техническа кибернетика“, „Изчислителна техника“ и др. През 1980г. завършва първият випуск курсанти по специалност „Военна кибернетика“, които попълват нуждата от висококвалифицирани специалисти в ИЦ на ГЩ и армиите. През 1986г. катедра „Автоматика и кибернетика“ се преобразува в катедра „АУВ“, а през 2002г. при обединението на военните училища в Национален военен университет „В. Левски“ катедра „АУВ“ е преобразувана в катедра „Компютърни системи и технологии“ (КСТ). От лятото на 2013г. катедра „КСТ“ се обединява с катедра „Комуникационни техники и технологии“ и се образува катедра „Компютърни и комуникационни технологии“. В настоящият момент, факултет „А, ПВО и КИС“ към НВУ „В. Левски“ е мястото, където се провежда обучение на специалисти по АУВ.

През 80-те години във ВНВУ „В. Левски“ - Велико Търново, ВНВВУ „Г. Бенковски“ – Долна Митрополия и ВНВМУ „Н. Вапцаров“ – Варна са съществували катедри по АУВ, които също са провеждали обучение по  ЕИМ, ЕИТ и микропроцесорна техника.