Материалите публикувани в сайта не съдържат класифицирана информация по смисъла на ЗЗКИ.


ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА НА ПОДЕЛЕНИЕ 28570 (95-ТИ СВП) (ВТОРИ АРМЕЙСКИ СВЪРЗОЧЕН ПОЛК)

ИСТОРИЧЕСКА СПРАВКА НА 95-ТИ СВЪРЗОЧЕН ПОЛК

Полкът е създадено със заповед № 460/30.11.1943 г. на Министъра на Войната на Царство България, като 2-ри армейски свързочен полк на базата на две дружини от състава на 2-ри армейски инженерен полк, считано от 15.12.1943 г. и влиза в състава на Втора армия. Поделението е сформирано в състав:

1. Командване и щаб;

2. Армейска свързочна дружина;

- жична рота;

- безжична рота;

- армейска свързочна работилница;

3. Дивизионна свързочна дружина;

- жична рота;

- безжична рота;

- дивизионна свързочна работилница;

4. Домакинство;

5. Лечебница.

На 7 май 1944 г. провежда мобилизация и развръща: 2-ра армейска свързочна дружина; 2-ра, 8-ма и 10-а дивизионна свързочна дружина. На 30 май се изнася в с. Злати дол и провежда занятия от летния период на обучение.

В периода 1943-1944 г. командири на полка са били:[1]

- полковник Джендо Жечев Тодоров – от 02.09.1943 г. до 17.09.1943 г.;

- полковник Тодор Иванов Остриков – от 17.09.1943 г. до 14.09.1944 г.;

- полковник Стефан Христов Попов – от 14.09.1944 г. до 01.12.1946 г.

От 8 до 18 октомври 1944 г. 2-ра армейска свързочна дружина осигурява свръзките на щаба на 2-ра армия, с командир генерал-майор Кирил Николов Станчев, при провеждането на Нишката настъпателна операция от първия период на Втората световна война.

От 23 до 27 септември 2-ра армейска свързочна дружина се изнася от Пловдив в Пирот с три ешелона. На 24.09.1944 г. в Пирот е развърнат централен армейски свързочен възел (ЦАСВ) при щаба на армията, а до 26.09 са развърнати крайни армейски свързочни възли (КАСВ) при командните пунктове на дивизиите.

За операцията в полосата на армията се изгражда и поддържа, съвместно с формирования от Свързочната дружина на Главното командване, главна свързочна ос в направление: Пирот – Бела паланка - Ниш – Прокупле – Куршумлия, и втора ос в направление Пирот – Бабушница – Власотинци – Лесковац. Със своевременно установените свръзки в района Пуковац – Клисура – Ниш спомага за унищожаването на бронираната колона на щаба на 7-ма СС планинска дивизия „Принц Ойген” от Бронираната бригада в райома на вр. Дебели брег и с. Мерошина.[2]

От 25.10 до 30.11.1944 г. 2-ра армейска свързочна дружина осигурява свръзките на 2-ра армия при провеждането на Косовската настъпателна операция. За операцията главната проводна свързочна ос се нараства в направление: Куршумлия – Шушняк – Подуево, а втората в направление: Лесковац – Лебоне – Туларе – Прищина. От 20 октомври ЦАСВ е развърнат в Прокупле, а до 22 октомври са развърнати КАСВ при щабовете на дивизиите. Поддържат се свръзки за взаимодействие с 24-та дивизия на Народоосвободителната въстанническа армия (НОВА). До 21 ноември са овладяни Прищина, Вучитрън и Митровица и продължава преследването на противника в направление Рашка и Нови пазар. При преследването управлението се осигурява по радиото. От 27.11.1944 г. започва изтеглянето на войските на 2-ра армия в мирновременните гарнизони.[3]

Убити офицери, сержанти и войници 2-ра армейска свързочна дружина няма. Ранени войници – 4. С Министерска заповед № 303 от 15.09.1945г. са наградени с ордени за храброст ІV степен за проявени командирски качества и храброст във войната: 48 офицери, двама кандидат офицери, двама уредници и един чиновник.

След септември 1945 г. 2-ри армейски свързочен полк продължава да изпълнява задачите си в интерес на командването на Втора армия. Разположен е в района на 2-ри армейски инженерен полк в района на „Гладно поле”. Командир на олка е полковник Попов, а помощник-командир капитан Вангел Кръстев Мавров. През 1947 г. полкът се премества в нов район – квартал „Съдийски” в Пловдив, заедно с 2-ра трудова дружина до 1974 г., когато Трудови войски са предислоцирани.

От 01.12.1946 г. до 05.10.1947 г. командир на полка е подполковник Вангел Кръстев Мавров – фиг. 1.

В периода 01.10.1948 г. – 10.10.1950 г. командир на полка е майор Петър Нинов Гърков – фиг. 2, а началник щаб майор Минко Василев Дяков.

От 10.10.1950 г. до 10.11.1953 г. командир на полка е подполковник Минчо Стоянов Минчев – фиг. 3.

С Указ № 130/22.04.1953г. на полка е дадено бойно знаме, което на 09.03.1953г. е връчено от Командващия 2-ра армия генерал - майор Иван Ганчев Врачев.

От 19.11.1953 г. до 01.10.1954 г. командир на полка е майор Димитър Стоянов Димитров.

С писмо № 001194 от 27.11.1954 г. на ГЩ полкът е разформиран и от 11.12.1954 г. е създаден 122-ри корпусен свързочен батальон с командир майор Лозю Мирчев Василев.

От септември 1955 г. 122-ри корпусен свързочен батальон е развърнат в 95-ми армейски свързочен полк с командир подполковник Никола Найденов Пенчев и е придаден на Втора армия. Подполковник Пенчев командва полка до 15.09.1958 г. През март-април 1956 г. покър участва в командно-щабно учение в Молдова (СССР) и осигурява свръзките на щаба на Втора армия с щаба на Одеския военен окръг. През 1957 г. осигурява управлението на армията по време на армейско командно-щабно учение, проведено в района на Берковица, Монтана и Белоградчик и при излизането на армията на границата с Турция през 1958 г. по време на „иракската криза”.

 

В периода 15.09.1958 г. – 29.10.1962 г. полът се командва от подполковник Матей Петков Христов - фиг.4.

От 1962 г. в продължение на 11 години командир на полка е полковник Павел Апостолов Шишков – фиг. 5, с който са свързани значителни успехи в неговото развитие. С Указ на Президиума на Народното събрание № 0197/03.10.1969 г. за постигнати високи резултати по бойната подготовка през учебната 1968/1969 г. и това, че поделението беше обявено за първенец между сродните в съревнованието е наградено с орден „9-ти Септември 1944 г.” III степен с мечове.

 

С Министерска заповед № 0188 от 18.09.1970 г. поделението е обявено за „Първенец” между свързочните части в БНА и е наградено с преходно знаме и купа, връчени лично от заместник министъра на Народната отбрана генерал-полковник Захари Захариев.

През 1973 г. в полка пристигат първите апаратни за засекретяване на телефонна и телеграфна информация и първите радиостанции средна мощност Р-140, които подменят тези от типа Р-118.

В периода 1973 г. – 1978 г. командир на полка е полковник Атанас Николов Стоенчев. Първият класен специалист „Майстор” – радиотелег-рафист от системата на Сухопътни войски е майор Вихър Сотиров Захов, постигнал това отличие през 1979 г. През 1986 г. след въвеждането на класна специалност „Майстор” за всички специалности, поделението излъчи 12 офицера и 10 сержанта – „Майстори”.

Достойно място в изграждането и успехите на 95-ти свързочен полк има неговите командири в периода 1978 г. – 1989 г. полковник Петър Колев Динев – фиг. 7 и полковник Димитър Василев Михов. – фиг. 8.

На 24.05.1987 г. е открита нов вид свръзка – космическа с радиостанция Р- 440-О с екипаж: старши сержант Румен Емилов Стойнев – началник станция; р-к Петър Георгиев Буюклиев – оператор и р-к Димитър Щерев Щерев – шофьор.

През 1988 г. в поделението пристигат първите апаратни за автоматично засекретяване на телефонните и телеграфни разговори с гарантирана устойчивост от типа на П – 244 ТН и П – 236 ТК, а също и радиостанции Р – 161, снабдени с приставка за автоматично водене на радиолинията.

От 01.09.1989 г. 95-ти армейски свързочен полк се трансформира в 95-ти армейски свързочен батальон и съществува като такъв до септември 1992 г.

 

С утвърден щат от Началника на Генералния щаб на Българската армия от 01.09.1992 г. е възстановен  95-ти армейски свързочен полк.

От 01.09.1998 г. със заповед № ОХ – 00515 на Министъра на Отбраната на Република България, 95-ти корпусен свързочен полк се реорганизирана в свързочен батальон на Сили за бързо реагиране.

През тези години на реорганизации на полка негови командири са подполковник Христо Тодоров Марков – фиг. 9 и полковник Николай Димитров Колев – фиг 10.

През 1999 г. в полка пристигат първите носими радиостанции, които се използват от страните членки на НАТО от типа PRC – 838, PRC – 450/8 и PRC – 650/4.

 

От 01.10.2000 г. със заповед № ОХ – 0015 / 20.07.2000 г. на Министъра на Отбраната на Република България, свързочния батальон на Сили за бързо реагиране се реорганизирана в свързочен батальон на Корпус за бързо реагиране. За негов командир е назначен подполковник Цветан Рашков Рашков – фиг. 11.

Със заповед № ОХ - 00183/07.03.2002 г. на Министъра на отбраната на Република България, свързочния батальон на корпуса за бързо реагиране е реорганизиран в 95-ти свързочен полк и от 14.06.2002 г. е подчинен на 2-ри армейски корпус.

Съгласно заповед на Министъра на отбраната на Република България № ОХ-0013/07.03.2003 г. относно организационно - щатни и дислокационни промени в БА от 01.06.2003 г. 95-ти свързочен полк се реорганизира и преминава от батальонна на ротна организация.

Ново бойно знаме на 95-ти свързочен полк е връчено тържествено на 02.12.2003 г. от Началника на Главния щаб на Командването на сухопътните войски генерал - майор Златан Стойков – фиг 12.

През 2005 г. сборен свързочен взвод от полка взема участие в състава на 5-ти пехотен батальон в операцията „Стабилизиране и възстановяване“ в Ирак от 01.07.2005 г. до 30.01.2006 г.

Всички офицери от полка придобиват и потвърждават класна специалност през 2006 година. На проведения изпит за повишаване и потвърждаване на класна специалност в свързочния полк в Нова Загора лейтенант Петров от радиорелейна рота придоби класна специалност – „майстор” радиорелеен специалист.

На проведеното състезание за определяне на най – добър свързочен екипаж от Сухопътните войски за 2006 година отлично се представи старшина Станимир Маринов Славов – началник на тропосферна станция Р – 412. Екипажът изпълни норматив № 55 по развръщане без установяване на свръзка за време от 16 мин., което е с 4 мин. по малко от оценката за отличен съгласно норматива от 20 минути.

В шампионата на КОС по стрелба със щатно оръжие през 2006 г. под ръководството на старши лейтенант Господинов отбора от полка се класира на първо място в дисциплината „щафетна стрелба”.

На изпитите за повишаване и потвърждаване на класна специалност през 2007 г. военнослужещите от полка показаха отлични теоретични знания и умения за изпълнение на нормативите за работа и в резултат на това 90 % от личният състав придобиха клас по различни специалности.

В шампионата по спортни мероприятия за 2007 г. на поделенията пряко подчинени на Щаба на Сухопътните войски в крайното комплексно класиране от всички състезания поделението се класира на престижното трето място. В състезанието по военен трибой в град Казанлък в дисциплината стрелба с АК отборът на полка спечели 1 място.

В изпълнение на Заповед на Министъра на отбраната на Република България № ОХ-06/25.03.2008 г. от 01.06.2008 г. се разформира 95-ти свързочен полк. Закрива се военно пощенския номер 28570.

В годините, поделението се превърна в ковачница на отлични кадри, което дава възможност с успех да участва в редица крупни учения като „РОДОПИ – 67”, „ЩИТ-82”, „ЗИМА-84”, „СЪЮЗ-89”, „РОДИНА-86”, „БАЛКАН-87”, „МАРИЦА-88”, „ЕСЕН-99”, КЩУ „КООПЕРАТИВ АУТОМАТЕЙШЪН-99” в Холандия, „ЕСПЕРИЯ-99”, „СИЙБРИДЖ-99”, „СЕДЕМ ЗВЕЗДИ” 2000 г., „ЕСЕН-2001, „Синия Дунав 2002”, КЩУ по системата „KIBOWI2003 г., „ЕСЕН-2003”, „Крайъгълен камък 2003” и КЩУ „Съвместни усилия-2004 г.”.

По-продължителен период от време командири и началник щабове на поделението са били:

 

Години

Командир на полк

Началник щаб на полка

1962 - 1973

полковник Павел Апостолов Шишков

подполковник Йордан Иванов Миронов

1973 - 1978

полковник Атанас Николов Стоенчев

подполковник Петър Георгиев Петров

майор Емил Йорданов Боровански

1978 - 1984

полковник Петър Колев Динев

подполковник Емил Йорданов Боровански

подполковник Димитър Василев Михов

подполковник Атанас Димитров Запрянов

1984 - 1989

подполковник Димитър Василев Михов

 

майор Вихър Стоянов Захов

майор Йордан Кънев

капитан Васил Петров Събев

1989 - 1996

подполковник Христо Тодоров Марков

майор Васил Петров Събев

подполковник Костя Георгиев Бизев

1996 - 1998

полковник Николай Димитров Колев

подполковник Костя Георгиев Бизев

майор Николай Петков Гърев

1998 - 2008

полковник Цветан Рашков Рашков

майор Николай Петков Гърев

подполковник Божидар Николов Костадинов

подполковник Костя Георгиев Бизев

 [1] М л е ч е н к о в, М. Свързочните войски на България 1878-1944, С., ВИ, 2004, с. 255-257, 367.

[2] М л е ч е н к о в, М. Свързочните войски на България във войната срещу Германия 1944-1945, С., ВИ, 2006, с. 85-93.

[3] П а к  т а м, с. 96-106.