Материалите публикувани в сайта не съдържат класифицирана информация по смисъла на ЗЗКИ.
ПЪРВИЯТ КОМАНДИР-Николай Саммер
140 ГОДИНИ СВЪРЗОЧНИ ВОЙСКИ В БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
СВЪРЗОЧНИ ЧАСТИ-РГК
СВЪРЗОЧНИ ПОЛКОВЕ
ПОДГОТОВКА НА КАДРИ ЗА СВ-ИВО