В Националния военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново на 18.09.2018г., по случай тържественото честване на 140 години от създаването на Свързочните войски и органите за информационно осигуряване в Българската армия, със заповед на Министъра на отбраната №КН-202/30.08.2018г. за достойна служба в Националния военен университет „Васил Левски“, проявен професионализъм, отговорност и високо ниво на компетентност при изпълнение на служебните си задължения се награждават с „Плакет“ следните офицери от запаса:
    1. о.з. полковник Иван Миков ЦАНОВ – началник на Катедра „Свързочна подготовка“;
    2. о.з. полковник Цветан Ангелов ИВАНОВ - началник на Катедра „Свързочна подготовка“;
    3. о.з. полковник Ангел Иванов ПЕНКОВ - началник на Катедра „Свързочна подготовка“;
    4. о.з. полковник доц. д-р Методи Костадинов ПОПОВ - началник на Катедра „Електроника“;
    5. о.з. полковник Димитър Нецов КОЦЕВ - началник на Катедра „Електроника“;
    6. доц. д-р Георги Стоянов ТОДОРОВ - началник на Катедра „Електроника“;
    7. о.з. полковник Николай Владов ВЛАДОВ - началник на Катедра „Автоматизация и управление на войските“;
    8. о.з. полковник Теньо Бонев ДИМИТРОВ - началник на Катедра „Автоматизация и управление на войските“;
    9. о.з. полковник доц. д-р Георги Цанев ИВАНОВ - началник на Катедра „Автоматизация и управление на войските“;
    10. о.з. полковник проф. д-р Константин Стойчев ЦВЕТКОВ - началник на Катедра „Комуникационни и информационни технологии“;
    11. о.з. полковник проф. д-р Георги Василев КАМАРАШЕВ - началник на Катедра „Комуникационни и информационни технологии“;
    12. о.з. полковник доц. д-р Наско Стефанов ЗАГОРОВ - началник на Катедра „Комуникационни и информационни технологии“;
    13. о.з. полковник доц. д-р инж. Кольо Дончев КОЛЕВ - началник на Катедра „Компютърни системи и технологии“;
    14. о.з. полковник доц. д-р инж. Петър Ангелов МИЛЕВ - началник на Катедра „Компютърни системи и технологии“;
    15. о.з. полковник доц. д-р инж. Васил Йорданов ВАСИЛЕВ - началник на Катедра „Компютърни системи и технологии“;
    16. о.з. полковник проф. дтн инж. Христо Лалев ЛАЛЕВ- началник на Катедра „Компютърни системи и технологии“;
    17. доц. д-р Маргарита Владимирова ВАСИЛЕВА - началник на Катедра „Компютърни системи и технологии“;
    18. о.з. полковник доц. д-р инж. Чавдар Николаев МИНЧЕВ - началник на Катедра „Компютърни системи и технологии“;
    19. о.з. полковник проф. дтн инж. Борислав Йорданов БЕДЖЕВ - началник на Катедра „Организация и управление на тактическите подразделения за комуникационни и информационни системи“;
    20. о.з. подполковник доц. д-р инж. Огнян Момчилов ФЕТФОВ - началник на Катедра „Организация и управление на тактическите подразделения за комуникационни и информационни системи“;
    21. о.з. полковник доц. д-р инж. Росен Атанасов БОГДАНОВ - началник на Катедра „Организация и управление на тактическите подразделения за комуникационни и информационни системи“;