В град Сливен на 11.09.2018 година, по случай 140 години от създаването на свързочните войски и органите за информационно осигуряване в Българската армия, със заповед на министъра на отбраната на Република България № КН – 201/30.08.2018 г., за достойна служба в редовете на 65 свързочен полк – Нова Загора, 6 свързочен полк - Сливен, 3 армейски корпус – Сливен, 21 свързочен батальон – Казанлък, проявен професионализъм и съществен принос към отбраната на страната, се награждават с предметна награда „Плакет” офицери от запаса, както следва:
    1. о.з. полковник Васил Тодоров ДЖEДЖЕВ - Командир на 65 св. полк – Н. Загора;
    2. о.з. полковник Митьо Димов МИТЕВ - Командир на 65 св. полк – Н. Загора;
    3. о.з. полковник Христо Петков КОСТОВ - Командир на 65 св. полк – Н. Загора;
    4. о.з. полковник Петко Лазаров ШАРОВ - Командир на 65 св. полк – Н. Загора;
    5. о.з. полковник Димитър Стоянов КУТЕВ - Командир на 65 св. полк – Н. Загора;
    6. о.з. полковник Васил Кирилов БОРИСОВ - Командир на 65 св. полк – Н. Загора;
    7. о.з. полковник Николай Йорданов МЕРДЖАНОВ - Командир на 6 св. полк Сливен;
    8. о.з. полковник Георги Иванов ДИМИТРОВ - Командир на 6 св. полк Сливен;
    9. о.з. о.з. полковник Стоян Николов БОСТАНДЖИЕВ - Началник свръзки на 3АК – Сливен;
    10. о.з. полковник Георги Янакиев ЗАГОРОВ - Началник свръзки на 3АК – Сливен;
    11. о.з. полковник Димитър Димов ДИМОВ- Началник свръзки на 3АК – Сливен;
    12. о.з. полковник Камен ДЖАМБАЗОВ - Командир на 21 св. батальон – Казанлък;
    13. о.з. полковник Кунчо КУНЕВ - Командир на 21 св. батальон – Казанлък;
    14. о.з. полковник Йордан ТИМЕВ - Командир на 21 св. батальон – Казанлък;