В град Пловдив на 05.09.2018 година, по случай тържественото честване на 140 години от създаването на Свързочни войски и органите за информационно осигуряване в Българската армия, със заповед на министъра на отбраната на Република България № КН – 205/30.08.2018 г., за достойна служба в редовете на Сухопътни войски и Военновъздушните сили се награждават с предметна награда „Плакет“ офицери от запаса, както следва:
    1. о.з. полковник Николай Тодоров КОСТОВ - Началник свръзки на 2АК – Пловдив;
    2. о.з. полковник Атанас Петков УЧКУНОВ - Началник свръзки на 2АК – Пловдив;
    3. о.з. полковник Тодор Иванов ГРУЕВ - Началник свръзки на 2АК – Пловдив;
    4. о.з. полковник Цветан Рашков РАШКОВ - Командир на 95 св. полк – Пловдив;
    5. о.з. полковник Николай Димитров КОЛЕВ – Командир на 95 св. полк – Пловдив, той и началник на свръзки на 2 АК;
    6. о.з. полковник Димитър Василев МИХОВ – Командир на 95 св. полк – Пловдив, той и началник на свръзки на 2 АК;
    7. о.з. полковник Петър Колев ДИНЕВ – Командир на 95 св. полк – Пловдив, той и началник на свръзки на 2 АК;
    8. о.з. полковник Костадин Стойнов СТОЯНОВ – началник на управление “Комуникационни, информационни и навигационни системи” в Главния щаб на ВВС;
    9. о.з. полковник Васил Лазаров ГЕРГИНСКИ – Заместник-командир по „Комуникационни, информационни и навигационни системи“ в база за командване, управление и наблюдение;
    10. о.з. полковник Максим Атанасов ЛИНЕВ – командир на 20 свързочен полк;
    11. о.з. полковник Володя Георгиев ПЕТКОВ – командир на 20 свързочен полк.
    По случай тържественото честване на 140 години от създаването на Свързочни войски и органите за информационно осигуряване в Българската армия, със заповед на началника на отбраната на Република България № ЗНО – 168/24.08.2018 г., за проявени инициативност, отговорност, професионализъм, и постигнати отлични резултати при изпълнение на служебните си задължения като командири и началници на КИС в редовете на Сухопътни войски и Военновъздушните сили се награждават с „Почетна грамота“ офицери от запаса, както следва:
    1. о.з. полковник Юлиян Цанков ЙОСИФОВ – началник на отдел „КИНС“ в командването на ВВС;
    2. о.з. полковник Михаил Георгиев ВЪЛКАНОВ – началник на сектор „Сигурност на информацията във ВВС“;
    3. о.з. полковник Милен Христов АТАНАСОВ – преподавател във ВВВУ "Г Бенковски", работил в Института по отбрана;
    4. о.з. подполковник Коста Георгиев БИЗЕВ – началник на щаба на 95 св. полк – Пловдив;
    5. о.з. подполковник Божидар Николов КОСТАДИНОВ – началник на щаба на 95 св. полк – Пловдив;
    6. о.з. подполковник Димитър Ангелов ЯНКОВ – заместник-командир по логистика на 95 св. полк – Пловдив;
    7. о.з. подполковник Славчо Неделев САРАВСКИ – заместник-командир по логистика на 95 св. полк – Пловдив.