НАГРАДЕНИ ПО СЛУЧАЙ 140 ГОДИНИ СВЪРЗОЧНИ ВОЙСКИ


Награждаване 05.09.2018г. Пловдив

Награждаване 11.09.2018г. Сливен

Награждаване 18.09.2018г. В.Търново

Награждаване 19.09.2018г. Г. Малина

Награждаване 25.09.2018г. резиденция „Лозенец“ гр. София