Организационния комитет изказва своята благодарност към авторите на материалите публикувани в сайта: проф. д.в.н. Манол Млеченков, о.з. полковник Йовчо Мухтаров, о.з. подполковник Венцислав Маринов, Симеон Краликов, Илия Илиев и Димитър Енчев.
Copyright © Всички права запазени | Разработено с помощта на Colorlib                                             Посещения: Днес 1 / Общо 508 за 57 дни / Рекорд 20 на 18.07.2018 (23:47)